بعد از اسد نوبت ماست. مسئولین پیگیری کنند!

از تلفن‌های خوانندگان به روزنامه کیهان:

بعد از اسد نوبت ماست. مسئولین پیگیری کنند.
مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر