۱۳۹۱/۰۵/۰۹

بعد از اسد نوبت ماست. مسئولین پیگیری کنند!

از تلفن‌های خوانندگان به روزنامه کیهان:

بعد از اسد نوبت ماست. مسئولین پیگیری کنند.
مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا

۱ نظر:

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا