۱۳۹۰/۰۵/۲۰

«بیداری اسلامی» و شب زفاف

مرد: خانم! اینقدر با من ور نرو! بزار بخوابم. فردا صبح زود باید بروم سر کار.
زن: اوه چقدر تو بی احساسی. خاک تو سرت. بلند شو ببین «بیداری اسلامی» همه منطقه رو گرفته اونوقت تو یک شب نمی تونی بیدار بمانی.
مرد: ای تف به روح کسی که بیداری اسلامی را انداخت تو دهان شما خانم ها!
«بیداری اسلامی» فقط مال شب زفاف بود که چند سال پیش بود و تمام شد و رفت. الان دیگه نه کمر قرص و محکمی داریم و نه حال و حوصله درست و حسابی. برو بگیر بخواب و دستت رو هم نگه دار پیش خودت!
زن: مرده شور قیافه ات رو ببره مرتیکه بی خاصیت. بیداری اسلامی هم بیداری اسلامی قدیم!

۴ نظر:

 1. وبلاگ باحالی داری
  یه سر هم به من بزن لوطی
  http://marobashomarobash.blogspot.com/

  پاسخحذف
 2. حوض کوثر و حوران بهشتی!

  حضرت آيت الله شهيد عبدالحسين دستغيب؛ در يکی از کتاب هايش بنام “هزار سئوال” که از طرف سازمان انتشاراتی “ناس” منتشر شده است؛ در باره حوض کوثر و حوران بهشتی فرمايشاتی ميفرمايند که آدميزاد روی کله مبارکش اسفناج که چه عرض کنم چنار سبز ميشود .

  ايشان ميفرمايند : “طول حوض کوثر از صنعا تا بصره است “(انگار اين بنده خدا طول و عرض حوض کوثر را خودشان متر فرموده اند) و به عدد ستارگان آسمان جام در اطرافش ميباشد که بدست حور العين پر ميشود . جام ها مختلف است . بعضی از نقره بهشتی و برخی از بلور است . اين حوض سه قسمت است که از شراب بهشتی و شير و عسل لبريز است . قدر مسلم اين است که آب اين حوض از عسل شيرين تر و از برف خنک تر است .

  حوض کوثر سقايی اش با محمد (ص)و علی (ع) است و هر مومنی از آن خواهد نوشيد . ”
  روايت است که: خدای تعالی اطراف اين حوض هزار درخت خلق فرموده که هر درختی سيصد و شصت شاخه و برگ دارد و از هر برگی نغمه ای بر ميخيزد که از ديگری شنيده نمی شود . ” ( نگاه کنيد به کتاب هزار سئوال -چاپ 1371 -انتشارات ناس – صفحه 47)
  و اما بشنويد از حوران بهشتی تا بدانيد حضرت باريتعالی چگونه از بندگان مومن و ببوی خود در بهشت برين پذيرايی ميفرمايد :

  حضرت آيت الله دستغيب ميفرمايند :” حوريان بهشتی بقدری لطيف اند که هفتاد حله می پوشند که هر کدام رنگی ويژه خود دارند . مع الوصف از زير تمام حله ها بدن لطيف اش نمايان است .

  در روايتی ديگر اينطور تعبير ميفرمايند که : حوری بهشتی ؛ مغز استخوان ساق پايش نمايان است و کبدش بمنزله آينه ای است که مومن صورت خودش را در آن می بيند . و خلخال پايش به انواع نغمه ها آواز می خواند !! ” ( نگاه کنيد به کتاب هزار سئوال – صفحه 86 -)- حالا آن مومن ببويی که می خواهد با چنين حور العينی همبستر بشود اگر زهره ترک نشود لابد بايد زهره شير داشته باشد – بقول شاعر :

  گفت حاجی تاج با طوبای زشت
  گر تويی طوبا گذشتم از بهشت !

  شهيد محراب حضرت آيت الله دستغيب در کتاب ” معاد ” از پيغمبر اسلام نقل قول ميکند که : هر مومن که شهيد ميشود ؛ در بهشت ؛ قصری انتظارش را ميکشد که در آن هفتاد حجره است و هر حجره ای دارای هفتاد تخت است و بر هر تختی هفتاد فرش گسترانيده اند و بر هر فرشی هفتاد حوری نشسته و انتظار آن شهيد کشته شده در راه اسلام را ميکشد !! ”
  راستش را بخواهيد ؛ گيله مردی که ما باشيم ؛ از ضرب و تقسيم و حساب و کتاب چيزی سرمان نمی شود ؛ اما يک بنده خدای ديگری که سرش توی حساب و کتاب و رياضيات و اينحرفهاست ؛ نشسته است و چرتکه انداخته است و ميگويد : طبق سخنی که حضرت دستغيب از پيامبر اسلام نقل فرموده اند ؛ در خلد برين ؛ بيش از بيست و چهار ميليون حوری بهشتی فقط در انتظار يک شهيد اسلامی است و اگر قرار باشد اين شهيد اسلام روزی فقط يک ساعت با هر يک از اين حوريان معاشقه و مغازله و معانقه و کار های بی ناموسی داشته باشد ؛ دو هزار و هفتصد و چهل سال طول ميکشد تا نوبت به آخرين حوری برسد !! ( طفلکی اين حوری بهشتی بايد چه صبر ايوبی داشته باشد ) .

  همين آقای چرتکه انداز با يک حساب سر انگشتی به اين نتيجه شگفت انگيز رسيده است که : اگر فرمايشات آقای دستغيب درست باشد و مو لای درز آن نرود ؛ مساحت کل فرش هايی که در حجره های بهشتی تنها برای يکی از بندگان مومن و ببوی حضرت باريتعالی گسترده اند ؛ دو ميليون و پنجاه و هشت هزار متر مربع خواهد بود که بايد در کاخی به مساحت دو ميليون و چهار صد و شصت و نه هزار و ششصد متر مربع پهن بشوند و چنين کاخی با يک زير بنای دويست متر در دويست متر ؛ عمارتی ميشود 62 طبقه با ارتفاع 186 متر که پر از حوریان بهشتی برای يک شهيد راه اسلام خواهد بود !!!

  از قديم گفته اند : اندر جهان به از ” خرد ” آموزگار نيست .

  توسط حسن رجب نژاد

  پاسخحذف
 3. آخوندشناسی

  بنا به تقاضای عده ای از آخوند دوستان مبنی بر ادامه درس آخوندشناسی ، اینجانب ناچرا بر آن شدم که این کار شاق را ادامه دهم ؛ باشد تا شما را خوش آید ! و از این خوشایند شما من را هم سهمی ! حال ادامه مطلب :

  در قسمتهای پیشین در باره ماهیت آخوند و چگونگی پیدایش آن مفصل صحبت شده ، برای آگاهی بیشتر میتوانید به آن قسمتها دوباره مراجعه نمایید .

  موضوع این قسمت از درس آخوندشناسی عبارت است از :


  آیا آخوندها از هوش برخوردارند ؟


  در این مورد نظریه های متفاوتی وجود دارد ؛ که گاها با هم در تضاد میباشند . آنچه مسلم است این است که همه موجودات زنده به تناسب دارای بهره ای از هوش هستند . برای نمونه آزمایش نشان داده است که حتی کرم خاکی هم تا اندازه ای دارای هوش است . گونه های متفاوت جانداران بنا به تناسب محیط زیست و نیازشان برای ادامه بقا دارای هوش میباشند . در این صورت آخوندها هم دارای مقداری از هوش هستند . بحث بر سر میزان هوش آنها میباشد .

  در این مورد نظرات متفاوتی وجود دارد :

  ۱ - عده ای بر این باورند که آخوندها موجوداتی کودنی هستند . علت آنهم این است چون آخوندها کار گریزند و هرگز تن به کار نمیدهند ؛ و تنها کار است که سبب ایجاد تفکر میشود ؛ پس آنها از بهر هوشی اندکی برخوردارند ! آخوندها هیچگاه برای اثبات نظرات خود از داده های موجود بهره نجسته اند . بلکه برای محق نشان دادن نظرات خود ( هر چند آنها از خود نظری نشان نداده اند ، بلکه همه نظراتی را که اظهار میدارند از زمانهای بسیار قدیم به عاریت گرفته اند ! ) شخص را به گفته های ( نه کردارهای ) ۱۴۰۰ سال قبل رجوع میدهند !

  و نیز این دسته برای اثبات نظریه ی خود دال بر کودن بودن آخوندها ، اظهار میدارند که : آخوندها بیشتر در مناطقی زندگی مینمایند که مردمانش از سطح فرهنگی نازلتری برخوردارند !

  همچنین یکی ازدلایل کودنی آنها را ناشی از فشار عمامه ای که بر روی سرشان قرار دارد میدانند! کله آخوندها به علت وجود عمامه با هوای تازه تماس ندارد و از آن محروم است ! همچنین چون در همه شرایط جوی موجود عمامه همچنان بر سرشان باقی است ، در گرمای طاقت فرسای تابستان قسمتی از مغزشان ذوب و گاها بخار میشود ! تن پوش آنها هم چه در سرما و چه در گرما یکسان است . این هم دال بر کودن بودن آنها است ! از مهمترین ادله این دسته در مورد کودن بودن آخوندها این است که آخوندها همیشه به جای منطق از شمشیر استفاده نموده و مینمایند !

  مخور سایل فریب فضل از عمامه زاهد

  که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار میپیچد


  ۲ - اما عده ای بر این باورند که آخوندها بهر هوشی فراوانی دارند . دنباله روی تعداد زیادی از انسانها از آخوندها را دلیل آن میدانند . همچنین قدرت فریب آخوندها ، میزان ثروت آنها ، از کار دیگران بهره جستن آنها را دال بر هوش و ذکاوتشان میدانند ! همچنین این عده بر این باورند که استفاده آخوندها از حربه زور و شمشیر به جای اقناع ناشی از هوش آنها ست !


  ۳ - اما عده ای نیز بر این باورند که رشد و نمو آخوندها نه ناشی از ذکاوت و هوش آنهاست ، بلکه ناشی از محاسبات و معاملاتی است که در پشت پرده توسط از ما بهتران صورت گرفته است ! از طرفی هم ناشی از پایین بودن ضریب هوشی جامعه است !

  این عده همچنین میگویند که آخوند گرایی و آخوند شدن در واقع یک نوع بیماری است که در جوامع عقب مانده شیوع پیدا میکند ! شاید این بیماری بر مغز اثر داشته باشد و آنها با دیگران توان فکری همسانی نداشته باشند ، پس صحبت کردن از بهر هوشی آخوندها بدین معنا فاقد ارزش است !


  علی آشناگر

  پاسخحذف
 4. مشکلات جنسی جوانان- کامنت هاشو بخونین باحاله

  حجت الاسلام آقاتهرانی نماینده مجلس در وبلاگش نوشته است

  سؤال:
  در حال حاضر مشكل بسیاری از جوانان، مشكلات جنسی است مخصوصا در جوانان 18 سال به بالا و بعضا متاسفانه امكان ازدواج برای آنان فراهم نیست، راه حل آن چیست؟

  جواب:
  برای كسی كه به بلوغ جنسی رسیده و امكان ازدواج نداشته باشد چند راه كار وجود دارد كه خود را در فضای گناه قرار ندهد.

  1. حتی المقدور با توجه به وضعیت جسمانی خود، هفته ای دو روز (دوشنبه و پنج شنبه) روزه بگیرد، اگر برای او سخت است ماهی سه روز(پنج شنبه اول،آخرماه و چهارشنبه وسط ماه) را روزه بگیردكه فقهاء بزرگوار در رساله های عملیه خود به ان توصیه فرموده اند. در هر حال پرخوری نكند،قبل از سیرشدن از طعام دست بكشد وتا گرسنه نشود غذا تناول نكند.

  2. از خوردن غذای معطر، متنوع، آجیل خوری و… پرهیز كند.

  3. لباس چسبان نپوشد و هرگز لخت و عریان نشود، حتی در حمام كه كراهت دارد.(یعنی عورت در حمام پوشیده باشد بهتر است).

  4. از دیدن عكس های مبتذل و غیر محارم و به ویژه جنس مخالف پرهیز كند.

  5. از گفتن و یا شنیدن جك و فكاهی های جنسی حذر كند.

  6. با افراد غیر مجرد و یا مجردی كه در این زمینه صحبت می كند نشست و برخاست نكند.

  7. از اختلاط با زنان و یا مجالسی كه مرد و زن بی موالات هستند اجتناب كند.

  8. هرگز بی كار نباشد و به اشتغال بپردازد.« إِنَّ اللهَ یُبغِضُ الشّابّ ُ الفارِق» خداوند ازجوان بی كار به غضب می آید.

  9. به ورزش هایی كه موجب عرق ریزی می شود بپردازد، مانند: كوه نوردی، دوو میدانی، بسكتبال و… .

  10. در مجالس توسل و توجه به اهل بیت علیهم السلام شركت كرده و به زیارت حرم های شریف ایشان برود.

  11. با توجه بیشتر و مراقبه، نماز اول وقت اقامه كند.
  منبع: آینده نیوز

  نظرات خوانندگان:

  حاجی نمیخوای بگی رو میخ بخوابیم مشكلم حل شد اصلا فكرشو نمیكردم!!! واشه بقیه مشكلات راه حل میخوام حاجی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ما شنیده بودیم سعی كنید در خلوت نباشید ولی مثل اینكه ایشان می گویند بروید و در یك گوشه اتاق بشینید و با كسی ارتباط نداشته باشید
  عجب نسخه ای پیچیده اند !

  پاسخحذف

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا