۱۳۹۵/۱۰/۰۸

موضوع انشاء: داعش بهتر است یا جمهوری اسلامی؟

آقااجازه! بنظر ما جمهوری اسلامی بهتر از داعش است ولی پدرمان می گوید: آخه پدر سگ! این چه حرفی است که تو میزنی؟ داعش رک و راست حرفش را میزند و تکلیف آدم با آن مشخص است ولی جمهوری اسلامی هزار چهره دارد و سی و هفت سال است که مردم را توسط ایادی جورواجورش گول میزند و هنوز هم خرهایی مثل تو پیدا میشوند که میگویند جمهوری اسلامی از داعش بهتر است.
پدرمان سپس سیگارش را روشن کرد ولی قبل از اینکه حرفش را ادامه بدهد گفتم: پدرجان! داعش سر مردم را با خنجر جلو دوربین می برید ولی جمهوری اسلامی مراعات مردم را میکند و آنها را میفرستد توی زندان تا خودکشی بشوند و یا مجبور بشوند مهاجرت بکنند بروند کشورهای خارج آنجا برای خودشان حال بکنند!
در این موقع پدرمان داد زد" آخه کره خر! اصلا تو میدانی که تخم ناپاک داعش را چه کسی توی این منطقه کاشت؟ گفتم: لابد امریکا؟ 
در این موقع پدرم گوشم را محکم کشید و گفت: چی چی و امریکا. این خمینی ملعون بود که این نطقه حرام را توی دامن منطقه گذاشت. او بود که میخواست عظمت اسلام را دوباره زنده کند. او بود که دخالت دین در سیاست را در بین مسلمانها ترویج کرد.
او بود که با پول نفت مردم ایران گروههای شیعه مثل حزب الله و حزب الدعو و سپاه بدر را در عراق و لبنان تاسیس کرد و درنتیجه اعراب سنی هم مجبور شدند از گروههای افراطی سنی حمایت کنند. قبل از خمینی که ما این بدبختی ها را نداشتیم. شیعه و سنی داشتند کنار هم زندگی میکردند.
بعد از همه اینها گذشته - کدام یک از اینها بیشتر آدم کشته اند؟ داعش یا جمهوری اسلامی؟بدستور خمینی فقط در یک فقره بیست -سی هزار زندانی را یکجا اعدام کردند. از اول اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد تاحالا بیش از سیصد چهارصد هزار نفر کشته شده اند که مقصرش جمهوری اسلامی است. البته داعش هم آدم کشت ولی نه به این اندازه. جنایت کرد نه به وسعت جنایات جمهوری اسلامی. داعش چند تا شهر درب و داغون را ویران کرد و عده زیادی را به اسارت گرفت. اما جمهوری اسلامی بهترین کشور دنیا را اشغال کرد و هفتاد میلیون نفر را به کروکان کرفته است.
 کدام یک از اینها افراد بیشتری را از خانه و کاشانه خود آواره دنیا کرده اند؟ کدام یک از اینها سرمایه های مادی و معنوی مردم تحت ستم خودشان را به یغما بردند؟ کشوری که ارزش پولش از با ثبات ترین پولهای دنیا بود امروز تبدیل شده است به پهن.

در این موقع من توی حرف پدرمان پریدم و گفتم: ولی جمهوری اسلامی منشور شهروندی دارد اما داعش بوق هم ندارد. در این موقع پدرمان عصبانی تر شد و چند تا فحش رکیک و آبدار به منشور شهروندی و نویسنده آن و روحانی و خامنه ای و خمینی و بقیه افراد دادند که ما رویمان نمیشود آنرا در اینجا بنویسیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا