اعلام حمايت از کانديداتوری نيکی کريمی


اعلام حمايت از کانديداتوری نيکی کريمی:

باور کنيد اگر اين نيکی جون کانديدا بشه٬ من خودم شخصا ميرم تهران واسش تبليغ ميکنم. او بره مجلس٬ آنجا را بهم ميريزه. هیچکس به حرفهای رئیس مجلس و یا ناطق پیش از دستور گوش نمیده. همه نمايندکان موقع نشستن برميگردند بطرف او. سر اینکه کی کنار نیکی خانوم بنشیند توی مجلس دعوا میشه. علمای شورای نگهبان به بهانه​های الکی هر روز توی مجلس تلپ ميشن. هر طرح و لايحه​ای را که نيکی خانم ببره٬ رای مياره. وزرا بجای اینکه سرکار خودشان باشند هرروز میرند مجلس میگن دوست داریم استیضاح بشیم. خلاصه محشر کبرا ميشه بجون خودم.
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر