اعلام حمايت از کانديداتوری نيکی کريمی


اعلام حمايت از کانديداتوری نيکی کريمی:

باور کنيد اگر اين نيکی جون کانديدا بشه٬ من خودم شخصا ميرم تهران واسش تبليغ ميکنم. او بره مجلس٬ آنجا را بهم ميريزه. هیچکس به حرفهای رئیس مجلس و یا ناطق پیش از دستور گوش نمیده. همه نمايندکان موقع نشستن برميگردند بطرف او. سر اینکه کی کنار نیکی خانوم بنشیند توی مجلس دعوا میشه. علمای شورای نگهبان به بهانه​های الکی هر روز توی مجلس تلپ ميشن. هر طرح و لايحه​ای را که نيکی خانم ببره٬ رای مياره. وزرا بجای اینکه سرکار خودشان باشند هرروز میرند مجلس میگن دوست داریم استیضاح بشیم. خلاصه محشر کبرا ميشه بجون خودم.
0 Responses

ارسال یک نظر