حکومت پوشالی

آن زمانی که ما بچه بودیم و هر وقت توی کتابها میخواندیم و یا از زبان دیگران این عبارت "حکومت پوشالی" را می شنیدیم واقعا مفهوم اصلی آنرا درک نمیکردیم که حکومت چه ربطی به پوشال دارد ولی بعدا وقتی خودم در این داخل این حکومت کار اجرایی کردم و پایین و بالای این نظام را شناختم به عمق معنی و مفهوم "حکومت پوشالی" آگاهی پیدا کردم طوری که الان میتوان این مبحث را در دانشگاه هاروارد تدریس کنم و درباره آن کتاب بنویسم.
شما باورتان نمیشود که این حکومت چقدر الکی و چقدر پایه های آن سست و بند تنبانی است. نمیدانم تا حالا دیده اید یکنفر بند تنبانش بریده باشد و هی بخواهد با دستش شلوار در حال سقوط  را بالا نگه دارد یا خیر؟ مثلا هی قسمت جلو تنبانش را بالا میکشد قسمت عقبش می افتدو لپ های پایین تنه معلوم میشود. تا می آید قسمت عقب تنبان را بالا بکشد قسمت جلوش می افتد و عورتش عیان میشود. تا چپ را درست میکند راست می افتد و خلاصه همینطور همیشه تقلا میکند شلوارش را دو دستی بچسبد تا نیفتد. حالا تصور کنید با همین وضعیت طرف بخواهد مثلا با دیگران دعوا هم بکند. ببینید دیگه چی میشه!

هزار بار گفته ام و باز هم تکرار میکنم این حکومت هیچی ندارد جز یک ماشین سرکوب و تعدادی نظامی کله خرو البته پول نفت. اصلا اینها هیچ برنامه ای در هیچ زمینه ای ندارند. هیچ کدام از کارهایشان از روی محاسبه و تدبیر و سنجش نبوده و نیست. همینطوری سیکیم خیاری! اینها مملکت را مثل یک هیئت سینه زنی اداره میکنند. توی این هیئت ها مثلا وقتی مداح میخواهد چیزی بخواند می بینید تازه چند نفر میآیند سیم و بلندگو و میکروفن را وصل میکنند! مثل اینکه آنها از قبل نمیدانستند به بلندگو احتیاج دارند. هی میکروفن را تنظیم میکنند و صدای آمپلی فایر را کم و زیاد میکنند! یکبار اینقدر کم میشود که صدا نمیاد. یکبار اینقدر زیاد میشود که سوت میزند. هی آدمهای مختلف را می بینید از اینطرف به آن طرف می دوند!

اون موقعی که سایت گرداب راه افتاد و یک عده ای از این بندگان خدا را الکی گرفتند و بزور از آنها اعتراف گرفتند من گفتم: بابا جان! گول خالی بندی های این پاسداران بیسواد و منگول را نخورید. اینها بیعرضه تر از این هستند که شلوار خودشان را بالا بکشند چطور ممکن است بیایند افراد را در خارج از کشور دستگیر کنند. این بدبختها هنوز نتوانسته اند جلوی نامه نگاری و افشاگری بازداشتی ها و کسانی که در پادگان های سپاه زندانی هستند را بگیرند و هر روز یک نامه ای از داخل سلولهای انفرادی به بیرون درز میکند و یا حتی عناصری از داخل همین حکومت به اروپا و امریکا فرار میکند و دست به افشاگری میزند. اینها اگر اقتدار داشتند باید جلوی آنها را میگرفتند.
توی این هفت هشت سال اینها نتوانسته اند حتی به مدت یک دقیقه این وبلاگ فکستنی ما را از کار بیاندازند. ما هم هرچی دل مان میخواهد بار می کنیم و از لج آنها هر روز هم مطلب می نویسیم.
خلاصه موارد اینقدر زیادند که حوصله شما سر میرود از ذکر همه آنها.
فقط همین را بدانید که این حکومت یک حکومت پوشالی به معنی واقعی کلمه است. خالی بندی های این اراذل و اوباش را جدی نگیرید. یک آتشی افتاده در داخل این پوشالها که این بدبختها قادر به مهار آن نیستند و دارند هی فوت میکنند.
0 Responses

ارسال یک نظر