۱۳۸۵/۰۷/۲۷

دور باطل(۱):

عده​ای ميگويند: دمکراسی از طريق جنگ و خونريزی ايجاد نميشود. اين افراد برای اثبات حرف خود مثالهايی از عراق و افغانستان را يادآوری ميکنند.
خب. ظاهرا حرف درستی است. اصولا جنگ و خشونت در همه اشکال آن زشت است. ما دوست نداريم بيگانگان به سرزمين آبا و اجدادی ما تجاوز کنند.

همين افراد ميگويند: راه سعادت کشور ما نه انقلاب است و نه جنگ و نه حتی براندازی! بايد يواش يواش اصلاحات را بر نظام تحميل کرد و بمرور زمان منتظر گشايش در امور اداره کشور شد.
اين افراد ميگويند: ما ضد انقلاب هستيم يعنی با هر روشی که منجر به بروز يک انقلاب شود مخالفيم. دمکراسی و آزادی از درون صندوق​های آرا و شرکت در انتخابات بيرون می​آيد.

من نمی​خواهم بحث فلسفی و تاريخی بکنم. ميخواهم نادرستی اين طرز فکر را با زبان ساده تشريح کنم:

آقاجان! فرض کنيد ما ديگه از همين امروز تصميم گرفته​ايم در خدمت نظام مقدس باشيم و در عين حال برای ايجاد اصلاحات و مردم​ سالاری تلاش کنيم. ببينيم چه اتفاقی می​افتد؟ .
خب. ما می بينيم که در اين کشور آزادی نيست. همه رسانه​ها در انحصار يک طرز تفکر و يک خط سياسی است. راديو تلويزيون و روزنامه​ها و ديگر تريبونها در قبضه قدرت آقای خامنه​ای است. سياستهای خارجی آنقدر ابلهانه پايه ريزی و هدايت ميشود که هرروز صدمات بیشتری بر منافع ملی کشور وارد ميشود. برنامه​ريزی و اجرای سياستهای اقتصادی نه تنها مشکلات بيکاری و فقر را التيام نمی​دهد بلکه باعث بروز فساد اداری و بزهکاری اجتماعی ميشود. آزادی های فردی روز به روز محدودتر ميشود. شايسته سالاری جای خود را به رياکاری و چاپلوسی ميدهد. جوانان آينده خود را تاريک و مبهم ميبينند. فرار مغزها تشديد ميشود. اعتبار ايران و ايرانی روز به روز در دنيا خدشه​دار تر ميشود و ...
خب. با مشاهده اين همه ناملايمات و بی لياقتی​ها چه بايد کرد؟
ابتدا به ذهنمان ميرسد که اگر يک آدم عاقل و باسواد و دلسوز بجای آقای خامنه​ای قدرت را بدست گيرد همه کارها درست ميشود. برای اينکه رهبر را عوض کنيم بايد لااقل نیمی از اعضای مجلس خبرگان آدم حسابی باشند و مثل ما فکر کنند و بخواهند رهبر را عزل و يک آدم درست و حسابی را جايگزين نمايند. ولی اين کار که محال است چون اولا توی قشر روحانيتی که صلاحيتشان مورد تاييد فيلتر شورای نگهبان برسد آدم حسابی پيدا نميشود. ثانيا شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب ميشوند و اعضای مجلس خبرگان رهبری هم توسط شورای نگهبان منتخب رهبر تعيين صلاحيت (انتخاب) ميشوند يعنی توی يک دور باطل شما ميخواهيد رهبر را توسط منتخبانش عزل کنی. اين حماقت نيست؟

اين از قضيه رهبر. از خير تعويض رهبر منصرف ميشويم و می​رويم به سراغ يک پله پايين تر
ادامه دارد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا